Gazete manşetleri, tüm toplumların kullandığı iletişim araçlarından bir tanesidir. Gazeteler, temelinde halka bilgi akışını sağlamak, güncel olayları paylaşmak ve olaylar hakkında toplumlara ya da belirli bir kitleye bilgi vermeyi güder. Gazeteler bir nevi güncel bilgi kaynaklarıdır. Gazete terimleri nelerdir sorusundan önce gazetelerin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bazı çeşitler; Medya, Magazin, Siyaset, Bilim, Tarih, Kültür, Sanat, Politika, Sosyal Konular, Sağlık ve Finans gibi konular en popüler örneklerdir. Bu gazeteler günlük ya da haftalık olarak okuyucularına hizmet etmektedirler.

Gelişen teknoloji ile birlikte gazeteler, yayın niteliğini değiştirmişlerdir. Online platformlar çoğalmaya başlamış ve gelişmeye başlamıştır. Bununla beraber Tiraj ile yayın yapan gazeteler, sürat ile dijitalleşmeye başlamıştır. Günümüzde Tiraj ile yayın yapan gazetelerin neredeyse tamamının bir web platformu bulunmaktadır. Gazeteler, online olarak okuyucuları karşısına çıkarak her alanda kucaklaşmaya başlamışlardır. Dijitalleşen gazeteler, teknolojik birçok nimetlerden faydalanmaya başlamışlardır. Bunlardan birisi de video oynatabilme özelliğidir. Raflarda yerini alan gazeteler, bir olayın ya da konuyu fotoğraf ile güçlendirirken, online gazete manşetleri video klip oynatabilme şansına sahip olmuşlardır. Gazeteler bu yöntemi kullanarak, ürettikleri haberleri güçlendirmişlerdir.

Teknoloji, tiraj ile yayın yapan gazeteleri oldukça sekteye uğratmıştır. Okuyucuların büyük bir kısmı teknolojinin pratikliğini kullanarak, online gazetelere yönelmiştir. Bu durumda raflarda gazetelerin eksilmemesini getirmiştir. Gazetelerin tiraj sayısı azalmaya başlamış ve ekonomik olarak güçlük çekmişlerdir. Bu durumun önüne geçmeyi hedefleyen gazeteler, dijital medyaya yoğunluk vererek, okuyucularını oradan yakalamaya çalışmıştır. Online olarak yayın yapan gazeteler ise geniş kitlelere seslenebilme avantajını sağlamışlardır.

 

Gazetenin Kısa Tarihi

Gazete, ilk Roma İmparatorluğunda kullanılmıştır. Yüzyıllar önce üretilen gazete iki bin adet üretilmişti. İmparatorluğun belirli kesimlerine iletilen gazete, krallığın kazandığı toprakları, başarılarını, gladyatör savaşlarını, getirilen kurulları ve sosyal olayları anlatıyor. Gazeteyi, ilerleyen yıllarda Çin kullanacaktı. Çin’den sonra tüm dünyaya mal olmuştur. Gazetelerin yüzlerce yıl önce işlevselliğini gerçekleştirirken de günümüzde de bu değerini korumaktadır. İlerleyen yüzyıllarda matbaanın icadı ile birlikte gazeteler altın çağını yaşadı. Günlük yüzlerce gazete basılıp, halka dağıtılıyordu. Bu şekilde halk yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olabiliyordu. Gazeteler, tarih boyunca halkların ve toplumların oldukça önemli gördüğü bir alan olarak korunmaktadır.

1900’li yılların başında ise günde on binlerce gazete basılıyor ve okuyucularına dağıtılıyordu. Daha önce de belirli bir bölge ya da kent üzerinden yayın yapan gazeteler, gelişen teknoloji ile daha kitlesel yayınlar yapabilme şansına erişmişler. Artık dünyada yaşanan gelişmeleri kısa bir süre içerisinde herkes öğrenebiliyordu. Savaş propagandalarının en güçlü yayını ise maalesef gazetedir. Gazeteler, belirli bir mevkinin boyunduruğu altına girerek verilen direktifler ile manşetlerini hazırlanmıştır. dünya savaşlarının sonlanmasının ardından Soğuk Savaşına giren dünya, yine gazeteleri ve medya organlarına hükmetti. Aynı dönemlerde birçok bağımsız gazeteler, el altından okuyucularına ulaşmaktaydı.