Người xưa sở hữu câu “Sống chết sở hữu số, phú quý do Trời”, hết thảy sự tình trong cuộc sống đều chỉ với thể thuận theo bỗng dưng, đấy mới là hạnh phúc thực sự. Bởi vì mỗi người đều mang số mệnh của mình, thời vận chưa đến thì khó mà đạt được, nếu cưỡng cầu thì chỉ tự chuốc lấy đau khổ…

mang 1 chàng thư sinh phải chăng bụng, trên đường lên kinh ứng thí chàng tình cờ cứu mạng một Đạo sĩ, Đạo sĩ vì cảm ân đó nên âm thầm đi theo giúp đỡ chàng chuyện công danh. Tuy nhiên lúc bấm đốt tay tiên liệu, Đạo sĩ nhận ra rằng chàng không mang số khoa giáp nên sẽ rớt, còn vị trí Trạng Nguyên sẽ rơi vào tay một gã công tử hống hách.

Xem thêm: Thầy xem Tử Vi ở HN

Cho rằng như vậy ko hợp lý, Đạo sĩ âm thầm tiêu dùng tiểu thuật hoán đổi tên trên bài thi của chàng thư sinh và gã công tử, nghĩ rằng khiến cho vậy thì chàng thư sinh sẽ trở thành Trạng Nguyên. Ngờ đâu bài văn của chàng thư sinh khiến cho vốn dĩ rất tốt, còn gã công tử kia vì yêu thích chơi biếng học nên văn chương ko ra gì, lúc 2 bài văn đổi tên cho nhau thì chàng thư sinh bị đánh rớt còn gã công tử được hưởng thành tựu của chàng mà trở nên Trạng Nguyên.

khi kết quả kỳ thi được ban bố, Đạo sĩ nhìn thấy chân tướng, chỉ lắc đầu nhớ tiếc rẻ ko thôi, tự vấn mình muốn giúp người mà bởi thế hại người.

“Mệnh người Trời định”, “Thiện ác rốt cục sẽ báo ứng”, đây là những lời người già thường đề cập, hiện giờ sở hữu rất ít người tin. Số đông người vì để cải biến vận mệnh mà đã không trong khoảng mánh khoé, nhưng kết quả của họ ra sao? Ngưu Nho nâng cao đời các con phố đã ghi chép câu chuyện của Lý Nhạc Châu trong “Huyền quái lục”, có nhẽ với thể cho chúng ta 1 số gợi mở.

Nguồn: Lộc tồn mệnh suy vì cải số