By using our website, you agree to the use of our cookies.

Home

General

Luxury Fashion Online 

Designed IN ITALY. Handmade Craftsmanship on nearly all of genuine goods. More than 8,000 products. Help you save Huge On line: Sneakers, Belts, Handbags, Trousers, Apparel, Suits, Attire, Sun shades,…

General

10 Principles of Psychology You Can Use to Improve Your 百炼成神漫画 

3.“龙耽以外”分区,分享和讨论非龙耽资源和话题的地方。 ①如花美眷:其他耽向作品、资源或话题发布区。 ②似水流年:非耽向作品、资源或话题发布区。 1.因本论坛使用的是“海外”服务器,故此登录和打开网页会很慢,缺乏耐性的大大在打开一个页面后可以先去看看别的网页,一分钟后再回来。 2.看网页时,可以鼠标右键后选择“在新标签页中打开”,这样多打开几个感兴趣的帖子,然后去干点别的,几分钟后再回来挨个看。 3.在发表帖子或回复时,可以直接用页面上的发帖框,也可以点击发帖框右上角的“高级模式”,进行更复杂的格式编辑。 只是我畢竟不懂日語,實際上是不是這樣也不確定。 美國對衣著似乎沒有規範倒是真的,看大部份的制服都很貼身我就有這種感覺~ 但内容方面,大概是規範‘色情’比較多吧? 15.无论什么话题,禁止引战,禁止撕逼。 引发龙耽内部纷争的帖子会被删除,故意制造分裂者会被踢出论坛并禁IP。 如果你自认有能耐、有本事、应该被无条件追捧,就去外边尽情的施展,去“勾引”小狼回来好好培养,不要把刀子对准内部。 精美,高品质,那就是有人的出版物。 有人出版社同样没有小说比赛,但应该也接受长期投稿。 不过有人接受什么样的小说呢? 我们的作者需要回应和支持,请读者把心里的话打成字,表现出您的热情来! ②请使用文明语言,尽量多发鼓励、评论、正面建议,实在看不顺眼的请向版主抱怨——以免打击作者积极性。 作者不是神,小狼更需要成长的空间和时间,因此,我们允许新作者把不完善的作品贴上来,以待来日加以改进。 ③不禁止顶老帖,只要看过后有感想那就回复吧,但不要连着没完没了的顶,有感言要添加请使用已发楼层“编辑”功能,在之前的回复后面再添加上几段就好。 ④版主有权对不文明的、容易引发争吵的、攻击性的、完全脱离主题的回复做改动、删除或是暂且放入回收站等待进一步的处理,以及对发帖者做一定处罚等等。 我对这个出版社比较陌生,对此了解不多,只知道它也接受投稿。 以下有一张转自于i悦读面子书专页的投稿广告,可以直接参考: I悦读的书也是少年成长小说,每一章的结尾都会有让读者进行思考的小问题,算是蛮有新意的,也很符合其全名的主题:【i悦读儿童文学系列】 有兴趣了解该出版社的,可以尝试以下方法: ④国内作者的转载漫画最好是有转载授权,在帖子内写明原作者或原图的链接,并对原作者进行感谢。 当然,更好的方式是邀请原作者过来注册会员并发帖。 ⑤单张的H图请发到“不良区”,比如多张单图的楼里H比例超过一半。 想要看福建话影片版的👉👉点击这里 妖神记漫画 限制级的剧情让网友看过后非常难忘,纷纷大呼:把我的童年还回来!…

General

Telegram Grupları Nedir? 

Arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşım yapmak, iletişim kurmak için Telegram gruplarını kullanabilirsiniz. Telegram Grupları üyelik limiti 200.000 kişidir. Grubun yeni üyelerinin, daha önce gruba gönderilen mesajları ve dosyaları görüp göremeyeceğini seçebilirsiniz….