När vi behöver underhålla och installera kraftsystem och elektrisk utrustning för fabriker, företag och hem anställer vi elektriker. De underhåller och installerar styrutrustning och ledningar. I ett stort antal företag och fabriker installerar och underhåller de elektrisk utrustning.

Många elektriker fokuserar vanligtvis på konstruktion och underhåll. De reparerar elektrisk utrustning och uppgraderar befintliga elektriska system. De fixar systemet och det är deras specialitet att underhålla dem. Medan de gör sitt arbete bör de följa statens politik.

När elektriker kommer in i verksamheten visar de först webbplatsen och testar sedan paneler, kretsar och annan utrustning. De kan anslutas efter installation av ledningarna och anslutas till uttag, transformatorer, strömbrytare eller andra komponenter och system där alla komponenter och ledningar kommer att gå. För detta använder en professionell elfirma Stockholm elektriska verktyg som sågar och borrar. Bortsett från detta använder de också handverktyg som sågar, knivar, skruvmejslar etc. Dessa saker är nödvändiga för att installera ledningarna. Senare, för att skydda komponenter och för att säkerställa kompatibilitet, använder de andra enheter.

När den elektroniska enheten inte fungerar, kommer de att reparera eller byta ut den och sedan rekommendera underhåll. För att minska detta rekommenderar de underhåll efter reparation. De reparerar vanligtvis ledningar och andra elektroniska komponenter som strömbrytare, säkringar, brytare etc. Det är nödvändigt att reparera elektriska ledningar för att lösa problem innan något fel uppstår. Elektriker kontrollerar regelbundet all utrustning. Du kan också installera elektriska bostäder som takfläktar eller ny belysning. För att tillgodose den extra hårdvaran spelade de om och bytte ut den gamla säkringsboxen.

Underhållsarbeten i stora fabriker är mer komplexa, men elektriker brukar göra det. De kan reparera maskiner, generatorer, transformatorer, motorer etc. Dessa enheter kan vara farliga när de är upptagna med att reparera och använda utrustningen. Om du har några problem bör du därför konsultera våra ingenjörer och tekniker.

Hur vet du vilken som är mest? För att ta reda på det, följ punkterna nedan!

Säkerhetsrisk:

Elektriker arbetar i fabriker, kommersiella hem, hem och byggarbetsplatser. De arbetar både hemma och ute. De ska böja knäna och stå länge. Dessutom måste de leva tunga saker. För att undvika skador bör de strikt följa säkerhetsförfaranden eftersom de anser att risken för skador på grund av nedskärningar, fall och elchock är den vanligaste.

Elektriker arbetar i princip 40 timmar i veckan. Dessutom gör de också ytterligare arbete. När en bostads- och kommersiell elektriker krävs kan de bli ombedd att besöka arbetsplatsen och kanske behöva arbeta nätter eller helger.

Erforderlig utbildning och utbildning:

Det bör finnas ordentlig utbildning för elektrikern. Om de har det känner de till principerna för elarbete, säkerhet och första hjälpen. Vissa av dem får specialutbildning i brandlarmsystem, kommunikation och så vidare.

Juniorelektriker arbetar under överinseende av erfarna elektriker. För att bli elektriker kan de få utbildning från flera privata akademiska utbildningsakademier. Människor föredrar att anställa elektriker som slutför sin utbildning utan någon utbildning. Först fungerar juniorelektriker som assistenter för chefelektrikern.

Obligatoriskt certifikat:

Alla elektriker måste vara licensierade. Elektrikern måste klara ett prov som testar deras teoretiska och praktiska kunskaper. Elentreprenörer arbetar för allmänheten, så de måste ha en licens. En licensierad elektriker kallas en masterelektriker.

Ytterligare färdigheter som behövs:

De måste klara olika elektriska tester för att uppfylla alla krav. Andra färdigheter krävs för att bli elektriker. De bör ha en god förståelse för balans och kondition. För att identifiera elektriska ledningar efter färg måste du ha god färgsyn.

Slutsats

Elektriker ansvarar för elektriska system som bostads- och kontorsbyggnader. Elektrotekniker och eltekniker är desamma. De kan reparera och installera alla typer av bärbara eller stora elektriska system. När du anställer en elektriker bör du kontrollera tekniska färdigheter. Förutom detta måste du också kontrollera dina kommunikationsförmågor.