Boşanma çiftlerin evlilik birliklerini yasal olarak sona erdirmesi işlemidir. Her ne olursa olsun boşanma süreci genel olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçtir. Boşanma öncesi edinilen mallar, çocukların velayeti, nafaka ve diğer konular bir araya geldiğinde oldukça önemli yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu bölümde boşanma davaları ve boşanma süreci ele alınarak en çok merak edilen soruların cevapları bulunmaya çalışılacaktır.

Boşanma Nedir?

Boşanma; çeşitli sebeplerle artık bitme noktasına gelen bir evliliğin, mahkeme kararıyla yasal olarak sona erdirilmesidir. Bu işlem bazen çiftlerin birlikte verdikleri ortak kararla bazen de bir tarafın diğer tarafa açtığı dava ile başlar. Boşanma sürecinde evliliğin sonlanması ile birlikte mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka v.b. gibi konular da ele alınarak ayrı veya bütün halinde dava konusu olabilmektedir. Boşanma süreci psikolojik ve hukuki zorluklar içermesi nedeniyle konusunda uzman bir boşanma avukatı ile hareket etmek süreci sizin için daha kolaylaştırabilir.

Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Boşanma süreci çiftlerin veya yukarıda izah ettiğimiz şekilde taraflardan birisinin boşanma kararı alması ile başlar. Ancak aile mahkemesine verilecek bir dilekçe ile süreç yasal olarak başlamış olur. Ardından mahkeme ön inceleme yapar, tahkikat aşaması, sözlü yargılama aşaması ve hüküm ile birlikte karar verilmiş olur. Eğer kararın temyizi söz konusu olur ise yüksek mahkemenin kararı incelemesi ile karar kesinleşmiş olur.

Boşanma Sürecinde Faturaları Kim Öder?

En çok merak edilen konulardan bir tanesi de budur? Bunlar tedbir nafakası kapsamında değerlendirilebilir mi? Öncelikle belirtmek gerekir ki bu konunun tedbir nafakası ile bir ilgisi yoktur. Hukuki bir sorun yaşamamak adına bu ücretleri evin yasal sahibi olan kişinin ödemesi belki de en doğrusudur.  Mahkeme yargılama sonrasında bu tür ve buna benzer giderleri kimin karşılayacağına karar verecektir. Ancak Yargıtay bu konuda genel olarak düzenli geliri olan eş lehine tedbir nafakası verilemeyeceği konusunda kararlar vermektedir.

Boşanma Sürecinde Çocuklar Kimde Kalır?

Özellikle belirtmek gerekir ki, Medeni Kanunumuz çocuklar ve aile birliğinin korunması konusunda çok hasas yaklaşmakta ve Mahkemeler de bu konuda titiz davranmaktadırlar. Çocukların velayeti konusu önemli olmakla beraber genel olarak çocukların menfaatlerinin korunması temel konu olmaktadır. Bu anlamda boşanma sürecinde, Mahkemece çocukların menfaatlerine en uygun yerde kalmaları konusunda karar verilecektir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Boşanma davaları, davanın açılması, ön inceleme, uyuşmazlıkların çözümü, duruşmalar ve temyiz sürecinden oluşmaktadır. Boşanma davası ne kadar sürer? Eğer bir anlaşmalı boşanma davası ise 1 ile 3 ay arasında, bazen tek celsede sonuçlanmaktadır. Eğer çekişmeli boşanma davası ise az önce saydığımız nedenlere bağlı olarak 2 ila 5 yıl arasında değişebilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında süreci, uyuşmazlıkların çözümü yaklaşık olarak belirleyebilmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açılması için yazılı bir dilekçe ile yetkili Aile Mahkemesine başvuru yapmak gerekmektedir. Eğer anlaşmalı boşanma davası ise dilekçe ekine anlaşma protokolü konulmalıdır. Çekişmeli boşanma davası ise dilekçe ekine boşanma nedenlerine ilişkin ileri sürülen hususlar, deliller ve diğer belgeler eklenmelidir.

E – Devlet Üzerinden Boşanma Davası Açılır mı?

E-devlet üzerinden boşanma davası açmak mümkündür? Bunun için  https://vatandas.uyap.gov.tr/main/vatandas/giris.jsp adresinden size uygun olan giriş seçenekleri ile girerek bir boşanma dava dilekçesi sunmak gerekir.

Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

Türk Medeni Kanunu Madde 168 de boşanma davasında yetkili mahkeme tanımlanmıştır. Buna göre boşanma davasında yetkili mahkeme; oşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası nerede açılır? Kanun gereği boşanma davaları aile mahkemelerinde açılır? Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde ise aile mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olur. Bu durumda boşanma davası yukarıda belirtilen Aile Mahkemesi veya Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır.

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma davaları hukuk mahkemelerinde açılmaktadır. Dolayısıyla boşanma dava dilekçesi de Hukuk Muhakameleri Kanunu kapsamında tanımlanan usule göre hazırlanmalıdır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 119 a göre dava dilekçesinde bazı başlıklar bulunmalıdır. Boşanma dava dilekçesi örneği aşağıdaki şekilde olmalıdır.

  1. Mahkemenin adı.
  2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
  3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
  4. ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
  5. Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.
  6. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.
  7. İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.
  8. Dayanılan hukuki sebepler.
  9. ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.
  10. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Madde 119/2 ye göre de “Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır” hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla boşanma dava dilekçesi davanın düzgün bir şekilde açılması ve bir hak kaybı yaşamamak adına önem arzetmektedir. Bu konuda bir boşanma avukatından destek almak yararınıza olacaktır.

Boşanma Davası Çeşitleri Nelerdir?

Boşanma çeşitleri nelerdir? Hukuk sistemimizde anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası şeklinde iki tür boşanma davası bulunmaktadır. Şimdi bunların üzerinde biraz duralım.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Tarafların en az 1 yıldır evli olması ve eşlerin birlikte başvurması veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi gereklidir. Anlaşmalı boşanma kolay gibi gözüktüğü için taraflar genelde kendi aralarında protokol hazırlayarak boşanmayı tercih etmektedirler. Ancak Anlaşmalı boşanma davasının tecrübeli Ankara boşanma avukatı tarafından takibi çok önemlidir. Zira Anlaşmalı boşanma protokolü hatalı ve eksik hazırlanırsa boşanma sonrası nafaka artırımı veya malvarlığı paylaşımı gibi başka davalarla uğraşmak zorunda kalmaktadırlar.

Çekişmeli Boşanma Davası

Türk Medeni Kanununda çekişmeli boşanma davası açabilmek için nedenler özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri şeklinde iki ana bölüm halinde düzenlenmiştir.

Boşanma Davasında Avukatın Rolü?

Boşanma davalarında doğru avukat seçimi gerçekten önemlidir. Boşanma süreci hukuki süreçin karmaşıklığı, müvekkilin haklarının doğru ve tam bir şekilde korunabilmesi, nafaka, velayet gibi konular açısından önemlidir. Bu nedenle ofisimiz Ankara boşanma avukatı olarak sizlere en doğru hizmeti vermeye çalışmakta ve bu konuda uzman bir kadro ile dava ve temsil görevi görmektedir.

Boşanma Davasının Kimin Açtığı Önemli mi?

Boşanma davasını kimin açtığı önemli mi sorusu çokça sorulan sorulardan birisidir. Esasen boşanma davasını kimin açtığının hiç bir önemi yoktur. Mahkeme davayı kimin açtığından ziyade, dilekçede boşanma nedenleri olarak ileri sürülen hususları, delillerin doğrulunu ve dava dilekçesine ve boşanmaya konu diğer hususlara dikkat edecektir. Bu nedenle boşanma davasını kimin açtığı önemli değildir?

Özetle

Boşanma genel olarak yıpratıcı ve yorucu bir sürece sahiptir. Bu nedenle konusunda uzman bir ankara boşanma avukatı ile yola çıkmak ve danışmanlık hizmeti almak önemlidir. Bu yazının geniş bir özetini ve detaylı bilgilere https://aslanduran.com/bosanma-avukati/ adresinden ulaşabilirsiniz.