İsim değiştirme veya soyadı değişikliği, hukuki olarak bir kişinin kendi adını veya soyadını değiştirmesine ilişkin hakkını kullanması anlamına gelir. Kişinin adı ve soyadı, toplum içindeki kimliğinin önemli bir parçası olarak kabul edilir ve bu nedenle isim değişikliği veya soyadı değişikliği, belirli hukuki prosedürlere tabidir.

İsim Değiştirme ve Soyadı Değişikliğinin Hukuki Niteliği

İsim değiştirme veya soyadı değişikliği, bir kişinin kendi adını veya soyadını yasal bir şekilde değiştirme hakkını ifade eder. Bu, kişinin kimliğinin bir parçası olan adı ve soyadını değiştirmesine izin veren bir hukuki işlemdir. Kişinin bu değişikliği yapabilmesi için belirli yasal prosedürleri takip etmesi gerekmektedir.

Haklı Sebep ve İsim Değiştirme Davası

Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesi, isim ve soyadı değiştirme davasının yalnızca haklı nedenlere dayandırılarak açılabileceğini belirtir. Bu haklı sebep kavramı oldukça geniş bir çerçeveyi kapsar. Örneğin, kişinin mevcut adı veya soyadı gülünç veya aşağılayıcı bir şekilde algılanıyorsa, kişinin bu değişikliğe ihtiyaç duyması haklı bir sebep olabilir. Ayrıca, kişisel ve duygusal nedenler, ailevi ilişkiler, dini sebepler veya mesleki gereklilikler gibi birçok farklı faktör de bu değişikliği haklı çıkarabilir.

Kaç Kere İsim ve Soyadı Değişikliği Davası Açılabilir?

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 36/1-b maddesi, isim değiştirme davalarını bir kere açma hakkıyla sınırlayan bir düzenleme içeriyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin 30.03.2012 tarihli 2011/34 Esas, 2012/48 Karar sayılı kararıyla bu hüküm iptal edildi ve yerine “Haklı sebeplerin bulunması hâlinde aynı konuya ilişkin düzeltme yapılması hâkimden istenebilir.” şeklinde yeni bir düzenleme getirildi.

Bu yeni düzenlemeye göre, aynı hukuki sebeple ikinci bir isim değiştirme davası açılabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır: İlk dava açıldığında ispat edilemeyen veya kabul edilmeyen bir hukuki sebep için ikinci kez dava açmak mümkün olmayacaktır. İkinci bir dava, tamamen yeni bir hukuki sebep veya değişik bir gerekçe üzerine kurulmalıdır.

Bu nedenle, isim değiştirme davaları basit gibi görünse de bu süreçte yapılan hatalar veya eksiklikler sonucunda hak kaybı yaşanabilir. Bu yüzden isim değiştirme davası açmak isteyen kişilerin tecrübeli bir avukattan yardım alması önerilir. Tecrübeli avukatlar, başvurulan mahkemeye uygun ve geçerli bir hukuki sebep sunmak konusunda yardımcı olabilir ve dava sürecini sorunsuz bir şekilde yönlendirebilirler.

Sonuç

İsim ve soyadı değiştirme davaları Türk Medeni Kanunu kapsamında ele alınan davalardandır. Aile Hukuku konusunda uzman hukuki hizmet sunan ofisimiz aynı zamanda boşanma avukatı olarak da hizmet vermektedir.