Şirketler ve ticari işletmeler, hukuki işlemlerini gerçekleştirmek, mevzuata uygun hareket etmek ve olası hukuki sorunlarla başa çıkmak için bir şirket avukatı ile çalışmak isteyebilirler. Şirket avukatı nedir, hangi durumlarda zorunludur, sözleşmeli şirket avukatı ve diğer merak edilen konuları şirket ve ticaret avukatı başlıklı bu bölümde bulabilirsiniz.

Şirket Avukatı Nedir?

Şirket avukatı nedir? Şirket avukatı; şirketler ve ticari işletmelerin hukuki işlemlerini gerçekleştirmek, mevzuata uygun hareket etmek ve olası hukuki sorunlarla başa çıkmak için yasal prosedürler çerçevesinde hareket eden kişidir.

Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda mıdır?

Şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu kanunlarla tanımlanmıştır.  1136 sayılı avukatlık kanunu 35/3. maddesinde “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Bu madde hükmüne göre sermayesi 250.000,00 TL ve üzerinde olan şirketler avukat bulundurmak zorundadır. Bunların dışında hukuki faaliyetlerini yürütmek isteyen şirketler bir avukat bürosundan veya bir avukattan hukuki destek alabilirler.

Şirket Avukatının Görevleri Nelerdir?

Şirket avukatının görevleri şu şekilde sıralanabilir. Glory Hukuk olarak şirket avukatlığı kapsamında şirketlere aşağıdaki hizmetlerde dava ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri

Şirketin kuruluş aşamasından itibaren tescil ve ilan sürecini yönetir. Sermaye artırma ve azaltma işlemlerini gerçekleştirir.

Hukuki Danışmanlık 

Şirketin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki bilgiyi sağlar. Şirket tarafından hazırlanan veya karşı tarafın hazırladığı sözleşmeleri inceler ve kontrol eder.

İcra Takipleri ve Davalar

Şirket adına icra takiplerini yürütür. Şirketi ilgilendiren vergi uyuşmazlıklarına karşı hukuki işlemleri gerçekleştirir. Şirket adına dava açar ve şirkete karşı açılan davaların takibini yapar.

İş Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki iş hukuku kaynaklı ihtilaflarda tarafların haklarını korur. İhtarnamelerin çekilmesinden sorumlu olur.

Şirket Avukatının Kapsamı

Şirketin kuruluşunda esas sözleşmenin hazırlanması. Şirketin tescil ve ilan sürecinin takibi. Haksız rekabet kaynaklı ihtilafların çözüme kavuşturulması. İşçi haklarının korunması ve alacakların tahsil edilmesi gibi konularda hizmet sunar.

Ticaret ve Şirket Avukatı ve Hizmet Alanları

Ticaret ve şirket avukatları, şirketlerin taleplerine göre esas sözleşme hazırlığı, tescil takibi, haksız rekabet ihtilafları gibi bir dizi hizmet sunarlar.

Davalara Bakış Açısı

Ticaret ve şirket avukatları, şirketin sermaye değişim işlemlerinden, birleşme ve devralma davalarına kadar geniş bir yelpazede davalara bakarlar.

Şirket Hukuku Danışmanlığı

Şirketin kuruluşundan itibaren ticari faaliyetlerin başlamasıyla birlikte, sözleşme hazırlığı, kontrolü, revize edilmesi gibi konularda düzenli olarak hukuki danışmanlık yapar.

İş Hukuku Kapsamında Hizmetler

İşçi özlük dosyalarının revizyonu, ücret bordrolarının düzenlenmesi gibi iş hukuku konularında da destek sağlar.

Şirket Avukatının Rolü

İşletmenin hukuki faaliyetlerini yürütür. Şirketin alacaklarının tahsil edilmesini sağlar. Birleşme, bölünme ve devir işlemlerini gerçekleştirir. Vergiye tabi işlemleri takip eder ve gerekli hukuki süreçleri başlatır.

Hukuki Destek

İş hukuku, vergi hukuku ve idare hukuku alanlarında şirkete hukuki destek sağlar.

Şirket avukatları, şirketin hukuki süreçlerini yönetirken, işverenin ve çalışanların haklarını korumak adına geniş bir hizmet yelpazesi sunarlar. Bu, işletmenin sorunsuz bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak için kritik bir rol oynar.

Şirket Avukatı

Yukarıda özetlediğimiz konular çerçevesinde, şirketler ve ticari işletmeler, hukuki işlemlerini gerçekleştirmek, mevzuata uygun hareket etmek ve olası hukuki sorunlarla başa çıkmak için bir şirket avukatına ihtiyaç duyabilirler.  Şirketler ve ticari işletmeler, kuruluş aşamasından başlayarak her aşamada hukuki destek almalıdırlar.

Şirket avukatı ve şirketler hukuku hakkında detaylı bilgiye web sitemizdeki adresimizden erişebilirsiniz. https://www.gloryhukukvedanismanlik.com/calisma-alanlarimiz/sirket-ve-ticaret-hukuku/