08 Feb 2023

Category: General

General

ทำไมคุณไม่ควรสูบบุหรี่นอกบ้าน 

หากคุณต้องการปกป้องครอบครัวของคุณจากอันตรายของควันบุหรี่มือสอง คุณต้องไม่สูบบุหบุหรี่นอกบ้าน ควันบุหรี่มีสารเคมีหลายชนิดที่สามารถคงอยู่ในอากาศได้นานหลายชั่วโมง ควันที่หลงเหลืออยู่สามารถสูดดมเข้าไปได้และส่งต่อไปยังเสื้อผ้าและฝุ่นในบ้านได้ นอกจากนี้ยังสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังซึ่งเป็นพิษได้ เคล็ดลับความปลอดภัย ไฟที่เกิดจากวัสดุที่สูบบุหรี่ เช่น บุหรี่และไปป์ ยังคงเป็นสาเหตุการตายอันดับต้น ๆ ของการเสียชีวิตจากอัคคีภัยในสหรัฐอเมริกา ตามข้อมูลของสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (NFPA) การทิ้งบุหรี่โดยประมาทสามารถจุดไฟที่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินเสียหายได้ การควบคุมไฟเหล่านี้เป็นไปได้ NFPA แนะนำข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยบางประการที่ผู้สูบบุหรี่ทุกคนควรปฏิบัติ ใช้ที่เขี่ยบุหรี่ที่ลึกและแข็งแรง วางบนสิ่งที่ไม่ไหม้ง่าย เช่น โต๊ะ นอกจากนี้ เติมน้ำลงในที่เขี่ยบุหรี่ก่อนทิ้งก้นบุหรี่ หากคุณวางแผนที่จะสูบบุหรี่นอกบ้าน ให้ทิ้งขี้เถ้าและบุหรี่ของคุณในกระป๋องที่เผาไหม้ไม่ได้ซึ่งเต็มไปด้วยทรายหรือวัสดุที่ไม่ติดไฟอื่นๆ ห้ามทิ้งลงถังขยะหรือบนพื้น การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ชุมชนจำนวนมากขึ้นในสหรัฐอเมริกากำลังออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ นโยบายเหล่านี้มีตั้งแต่กฎของภาคเอกชนไปจนถึงกฎหมายของรัฐและท้องถิ่นที่กำหนดให้พื้นที่กลางแจ้งปลอดบุหรี่ เช่น สวนสาธารณะและชายหาด การห้ามสูบบุหรี่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยปกป้องผู้คนจากความเสี่ยงต่อสุขภาพต่างๆ รวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจ และมะเร็ง นอกจากนี้ การห้ามจำนวนมากยังป้องกันควันบุหรี่มือสองไม่ให้เล็ดลอดออกไปนอกสถานที่และเป็นอันตรายต่อผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ภายนอก นอกจากนี้ การห้ามสูบบุหรี่กลางแจ้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากอัคคีภัยและช่วยควบคุมการทิ้งขยะ นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงคุณภาพอากาศและลดต้นทุนด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจต่างๆ พวกเขายังสามารถช่วยให้ระบบน้ำสะอาดและปราศจากก้นบุหรี่ที่สามารถอุดตันได้ การสูบบุหรี่ในสนามเด็กเล่น การสูบบุหรี่ในสนามเด็กเล่นกลางแจ้งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ต้องได้รับการแก้ไข สถาบันอนามัยสิ่งแวดล้อมชาร์เตอร์ด (CIEH) กล่าว แบบสำรวจใหม่ของ YouGov แสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่เกือบเก้าในสิบคนสนับสนุนการห้ามสูบบุหรี่ในสนามเด็กเล่นทั้งหมด สิ่งนี้จะช่วยทำให้การสูบบุหรี่เป็นปกติ เพิ่มการไม่ยอมรับยาสูบของสังคม และลดความชุก นอกจากนี้ยังช่วยปกป้องเด็กจากควันบุหรี่มือสอง *…

General

Make Your Own Tournament Bracket Online 

An online bracket tournament is a competition that is organized and conducted using the internet. This can take a variety of forms, but typically involves participants competing in a bracket-style tournament using online platforms or video games. There are many websites and software programs that…

General

AskWomen Hit List 

<h2 class="hSubTitle" itemprop="nalonely women near me“> AskWomen: the questions you have, Answered Sometimes, no matter how cool this woman is, you cannot ask this lady all you wish to know about ladies. For this reason we created the  show, and why we thought the time…

General

How To Style Cotton Scarves In Summer 

Cotton scarves are a versatile and stylish accessory that can elevate any summer outfit. Made from lightweight and breathable cotton fabric, they are perfect for staying cool and comfortable in warm weather. Cotton scarves come in various styles, colours, and designs, making them suitable for…

Business, Entrepreneur, General, Software, Website

Ethereum Token Development – Create your Feature rich Ethereum token now! 

Ethereum blockchain and its token standards are well suited for crowdfunding because of their decentralization, security, and flexibility. The decentralized nature of the Ethereum blockchain ensures that funds can be raised directly from investors without intermediaries, providing an accessible way of funding projects.  Additionally, since…