Chữa lạc nội mạc tử cung bằng đông y, chị em có thể tìm hiểu thêm một vài bài thuốc sau đây:

Bài thuốc số 1

phần tử dược liệu: Chích cam thảo, hương phụ, đương úy, ô dược, xích thược, đan bì, xuyên khung, linh chi, đào nhân, chỉ xác, hồng hoa, nguyên hồ

Bài thuốc số 2

phần tử dược liệu: Tiểu hồi hương, can khương, xích thược, nhục quế, bồ hoàng, nguyên hồ, một dược, đương quy, xuyên khung

Bài thuốc số 3

thành phần dược liệu: Hoàng kỳ, đào nhân, hoa hồng, xuyên khung, đương quy, địa long, xích thược

Bài thuốc số 4:

thành phần dược liệu Đan bì, đan sâm, đào nhân, cát cánh, hoa hồng, cam thảo, đương quy, sinh đại, xích thược, ngưu tất, xuyên khung, chỉ xác, sài hồ

Bài thuốc số 5

phần tử dược liệu: Thục địa, bạch thược, sơn dược, xuyên khung, sơn thù du, hoa hồng, thỏ ty tử, phục linh, đương quy, câu kỷ tử, đỗ trọng

Bài thuốc số 6

phần tử dược liệu: Thần khúc, sơn tra, mẫu lệ, xích thược, hải tảo, nga truật, hải đới, đào nhân, tam lăng, thạch xương bồ, trần bì, thiên nam tinh, phục linh, thương truật, nam tinh.

Bài thuốc số 7

phần tử dược liệu: Bồ công anh, bạch hoa xà thiệt thảo, huyền sâm, nhân đông đằng, mẫu đơn bì, bại tương thảo, xích thược, ý dĩ, tử thảo, liên kiều, thảo hà xa, đảng sâm, thanh hao, hoàng kỳ

với tất cả các bài thuốc trên đây đều có cách tiến hành như sau: Đem toàn bộ các loại dược liệu sắc cùng 1 đến 1 lít rưỡi nước đến khi cạn còn khoảng tầm ⅓ thì dừng & gạn ra bát để uống. Nên chia thuốc thành 3 phần uống trong thời gian ngày.