Boşanma, çiftlerin evlilik birliklerini yasal olarak sona erdirdiği bir süreçtir. Bu süreç, çiftlerin ortak kararıyla ya da bir tarafın diğerine dava açmasıyla başlar. Boşanma sürecinde mal paylaşımı, çocukların velayeti, nafaka gibi konular ele alınarak hukuki bir zeminde çözüme kavuşturulur. Bu zorlu süreçte, uzman bir Ankara boşanma avukatı ile çalışmak büyük önem taşır.

Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Boşanma süreci, çiftlerin veya taraflardan birinin boşanma kararı alması ve aile mahkemesine dilekçe vermesiyle başlar. Mahkeme, ön inceleme, tahkikat aşaması, sözlü yargılama ve hüküm aşamalarından geçer. Anlaşmalı boşanma davaları genellikle tek celsede sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları daha uzun sürebilir.

Boşanma Sürecinde Faturaları Kim Öder?

Boşanma sürecinde ev aidatı, elektrik, su gibi faturaların kim tarafından ödeneceği, yasal olarak evin sahibi tarafından karşılanmalıdır. Mahkeme, bu tür giderlerin nasıl paylaşılacağına dair karar verir.

Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası, boşanma davası süresince eşlerden birinin barınma ve geçim giderlerinin karşılanması için mahkeme tarafından belirlenen geçici bir nafaka türüdür. Boşanma davasının sonuçlanmasıyla birlikte sona erer.

Boşanma Sürecinde Çocuklar Kimde Kalır?

Çocukların velayeti konusunda mahkemeler, çocukların menfaatlerini ön planda tutar. Mahkeme, çocukların en iyi şekilde yetişebileceği ve korunacağı yerde kalmaları yönünde karar verir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle 1-3 ay içinde sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları 2-5 yıl arasında sürebilir. Dava süresini, uyuşmazlıkların çözüm süresi belirler.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, yazılı bir dilekçe ile yetkili Aile Mahkemesine başvuru yapılarak açılır. Anlaşmalı boşanma davalarında dilekçe ekine anlaşma protokolü, çekişmeli davalarda ise boşanma nedenlerine ilişkin deliller ve belgeler eklenmelidir.

Boşanma Davası Yetkili Mahkeme

Boşanma davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya son altı aydır birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davaları, aile mahkemelerinde açılır. Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde, Asliye Hukuk Mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla görev yapar.

Boşanma Davası Çeşitleri Nelerdir?

Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye ayrılır. Anlaşmalı boşanma, tarafların en az 1 yıl evli olmaları ve birlikte başvurmaları veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesiyle gerçekleşir. Çekişmeli boşanma davalarında ise özel ve genel boşanma nedenleri bulunur.

Boşanma Davasını Kimin Açtığı Önemli mi?

Boşanma davasını kimin açtığının hukuki açıdan bir önemi yoktur. Mahkeme, davayı kimin açtığından ziyade, dilekçede belirtilen boşanma nedenleri ve delillerin doğruluğunu değerlendirir.

Daha fazla bilgi için https://aslanduran.com/bosanma-avukati/ adresini ziyaret edebilirsiniz.