12 Jun 2024

Category: Furniture

Architecture, Art, Blogging, Business, Consumer, Creativity, Design, ...

چوب مرطوب در مقایسه با چوب خشک انعطاف پذیری کمتری دارد 

چوب یکی از پرکاربردترین مصالح طبیعی است که بشر از دیرباز برای ساخت سرپناه، ابزار و وسایل مختلف از آن بهره برده است. امروزه با گسترش صنع چوب، کیفیت و ویژگی های این ماده ارزشمند بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از…