Tương tác với hình ảnh siêu thị để thiết kế cửa hàng tạp hóa hiện đại Kiến trúc thiết kế siêu thị được coi là một lĩnh vực đầy thách…